v pracovných dňoch od 15:00 do 16:00 +43 699 190 884 38
Termín do ambulancie je možné dohodnúť aj prostredníctvom SMS alebo WhatsApp

Galéria